เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

เปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน นี้ และเป็นจุดประชาสัมพันธ์ จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

ภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
12 เมษายน 60 14:13:56