เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

"รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"

วันที่ 22 พ.ย.59 พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง" และลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ / ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน และมี นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกล่าวพบปะแสดงความรู้สึกต่อการจัดงานในครังนี้ โดยมีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรร่วมงานประมาณ 1,500 คน

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
23 พฤศจิกายน 59 14:11:27