เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานปลูกแฝก "โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี ท่านกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมร่วมปลูกแฝก ปล่อยปลาลงลำห้วยทราย มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ๓๐๐ ราย ณ ลำห้วยทราย บ.กุดเชือก ม.๑๑ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

   
   

ภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
12 กรกฎาคม 59 12:28:48