เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น และนายปรเมศน์ ศรีทนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นายปรเมศน์  ศรีทนสา  นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
12 ตุลาคม 61 12:58:22