เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

การประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) เพื่อวางแผนเร่งรัดการขับเคลื่อนงานโครงการสานพลังประชารัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนเร่งรัดการขับเคลื่อนงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนร่วมสร้างการรับรู้โครงการดังกล่าวแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้น สรุปประเด็นการตรวจบัญชีกลุ่ม คก.สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย , วางแผนการดำเนินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวางแผนการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่

 
 
 
 
 
 
     


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

12 ตุลาคม 61 12:53:54