เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายปรเมศน์ ศรีทนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายทรงเกียรติ แฝงสาเคน เจ้าพนักงานธุรการ เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการ “Gender Equality and Women Empowerment Sharing Good Practices and Experiences of Thailand” จาก 20 ประเทศทั่วโลก ณ วัดศรีอุดม  บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และพบปะพร้อมบรรยายการขับเคลื่อนงานให้แก่ผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 
 
 
 
 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นายปรเมศน์ ศรีทนสา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

12 ตุลาคม 61 12:04:07