เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ลงพื้นที่บ้านทรัพย์ภูพาน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัญหา และความต้องการของชุมชน

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2561 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ณ แปลงนายบุญเพ็ง จับตะเฆ้ เกษตรกรดีเด่นาะดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรเครือข่าย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ ฯ ระดับเขต นำโดยนายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และคณะ

 
 
 
 
 
     
     


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

22 สิงหาคม 61 12:14:49