เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4/ศพก. / โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 / การรายงานในระบบข้อมูลด้านส่งเสริมการเกษตรและด้านอารักขาพืช / การปรับปรุงเว็บไซต์ / การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผ้าป่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เขต 4  SF และ YSF / แปลงใหญ่ / ระเบียบงานสารบรรณ / แผนการปฏิบัติงานเดือนสิง 2561 และเรื่องอื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

31 กรกฎาคม 61 10:26:39