เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมลงนามถวายพระพรและปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน พืช ข้าว ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน บัญชี กฏหมาย บริหารศัตรูพืช ผึ้งและพันธุ์พืช หม่อนไหม ยางพารา สุขภาพ และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานกว่า 900 ราย ได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

 
 
 
 
 
 
     


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

31 กรกฎาคม 61 10:14:52