เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่4/2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีวาระเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2560/61 และ เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อนขั้นต้น ประจำฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 รวมถึงปัญหาการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ปี 2561/62

 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทพินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
31 กรกฎาคม 61 10:00:43