เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ลงพื้นที่ “ฟาร์มเห็ดลูกทุ่ง” บ้านหนองกระหนวน หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่“ฟาร์มเห็ดลูกทุ่ง” บ้านหนองกระหนวน หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รักในอาชีพด้านการเกษตร และเป็นตัวอย่างแนวคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน ซึ่งอำเภอบ้านแฮดมีนายสงกรานต์ ทองสุขนอก Young Smart Farmer ที่ทำกิจกรรมเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายก้อนเชื้อ ผลผลิตเห็ด เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเห็ด ปัจจุบันเพาะเห็ด 10 โรงเรือน ได้แก่ เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดขอนขาว-ดำ เห็ดกระด้าง เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางรมดำ เห็ดนางรมทอง และเห็นนางนวลชมพู ทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัดได้รู้จักและสามารถติดต่อซื้อขายได้

 
 
 
 
 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปรสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


18 มิถุนายน 61 10:20:38