เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.  ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอและผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อหารือข้อกำหนดร่วมกันในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน และให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน  และกำนดการจัดทำแผนการอบรม และหลักสูตรในการอบรมร่วมกัน โดยมีเกษตรอำเภอจาก 24 อำเภอ ร่วมประชุมหารือ

 
 
 
 
 
 
     


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปรสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


18 มิถุนายน 61 10:09:51