เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และงานอื่น ๆ ช่วง 17-30 เมษายน 2561 เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
17 เมษายน 61 11:48:36