เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ตรวจสอบข้อมูลผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ และนายอุดม ราศรี นวส.ชำนาญการ นำทีมงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมอาหารสัตว์ไทยและเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61 และปัญหาอุปสรรค ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โดยมีนายสุรวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

 
 

เครดิตภาพ / ข่าว : นายวีระศักดิ์  ธิถา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
4 เมษายน 61 14:51:52