เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อแนะนำในการกระบวนการผลิตผักตามระบบมาตรฐานการผลิตพืชผัก GMP

วันที่ 3 เม.ย. 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พ้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร และนำพาลงพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อแนะนำในการกระบวนการผลิตผักตามระบบมาตรฐานการผลิตพืชผัก GMP แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก บ้านโนนเขวา ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผัก บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
 
     
     


เครดิตภาพ / ข่าว : นางนิศานาถ  ปัดทุม นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


4 เมษายน 61 11:34:22