เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมการชี้แจง 5 โครงการ ที่ผ่านคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เกษตรอำเภอ 26 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการชี้แจง 5 โครงการ ที่ผ่านคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 เพื่อทำความเข้าใจ ให้สามารถดำเนินงานโครงการดังกล่าวไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เวลา 13.00 น. เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 เดือนมีนาคม 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เร่งรัด ติดตาม วางแผนการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนด

 
 
 
 
 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


30 มีนาคม 61 10:26:28