เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation)

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) ครั้งพิเศษ/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเตรียมการรับการประชุม ครม.สัญจร เดือนเมษายน 2561 และเตรียมพื้นที่ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นพื้นที่ที่มีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกพื้นที่ผักแปลงใหญ่บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


 

13 มีนาคม 61 09:02:51