เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"

วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น


เครดิตภาพ / ข่าว : นายปรเมศน์ ศรีทนสา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


 

8 มีนาคม 61 13:44:26