เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่อ้อย จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่อ้อย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเกษตรอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ โดยมีเป้าหมาย 15 แปลง 18,500 ไร่ โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน


เครดิตภาพ / ข่าว : นายปรเมศน์ ศรีทนสา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


 

28 กุมภาพันธ์ 61 10:59:12