เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานสังกัด“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และ “รัฐวิสาหกิจ” จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม จัดซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน พร้อมทั้งชมการแสดงประกอบเสียงพิณชุด “อีสานบ้านเฮา” จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นส่งมอบป้ายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ต่อไป

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
26 กุมภาพันธ์ 61 09:21:14