เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ( Smart farmer) และ ตลาดเกษตรกร ในการประชุมการตรวจราชการ ของนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
6 กุมภาพันธ์ 61 14:07:48