เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

รับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จาก รมว.เกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ ข้าราชการกระทรวงเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน (Chief of operation)  ระดับจังหวัด และ คณะกรรมการระดับอำเภอ (operation team)เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกร ส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟัง และร่วมชี้แจงทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมและนำเสนอต้นแบบชาวสวนยาง "นายสำเนียง เกิดผล" ชาวสวนยาง จ.เลย ที่สร้างอาชีพเสริม ปลูกฝรั่ง และทำเกษตรผสมผสาน ที่มีรายได้จากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว สร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว

 

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
29 มกราคม 61 13:52:34