เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 “เกษตรอีสานสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 “เกษตรอีสานสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และตรวจเยี่ยมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ระบบงานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมา ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และนิทรรศการจากศูนย์ปฏิบัติการ8ศูนย์ และ12จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเยี่ยมชมผลงานของ ysf ทั้ง12จังหวัดในการดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 ขอนแก่น โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามและพบปะให้กำลังแก่ผู้ปฏิงานในพื้นที่ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : คุณอภิสิทธิ์ ลือพักตร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส
กรมส่งเสริมการเกษตร


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th

 
26 มกราคม 61 16:04:52