เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้วหลังนา ปี 2560/61 ระดับจังหวัด ณ ห้องแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 
 
 

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
24 มกราคม 61 11:10:26