เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 สาย 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ โดยนายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท ร่วมพบปะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 รายในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 3 ปี หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสงค์จะรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ายเพีย ประธานสภา ฯ และผู้ช่วยผู้จัดการ ธกส. สาขาบ้านไผ่ ร่วมชี้แจงข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้เข้ารับการอบรม

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
9 มกราคม 61 08:56:19