เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการและมอบแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจ และอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
4 มกราคม 61 13:38:35