เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับจังหวัด โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี อกม. เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 104 ราย ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล/กลุ่ม โดยมี Future DOAE จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
27 ธันวาคม 60 08:54:57