เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 สาย 4โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 3 ปี หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสงค์จะรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเชิดชาย ชาสุวรรณ ผู้จัดการ ธกส. สาขาชุมแพ ร่วมชี้แจงข้อมูลสินเชื่อแก่ผู้เข้ารับการอบรม

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
26 ธันวาคม 60 14:20:50