เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

อบรมฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดอบรมฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 18 คน ร่วมกันเสนอแนวคิดและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพบปะ/มอบแนวคิดในการดำเนินงานให้แก่ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จากนั้นนายสมชาย เล่ห์กัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำเสนอกิจกรรมด้านการเกษตรภายในโรงเรียน

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
26 ธันวาคม 60 14:10:43