เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ตรวจประเมินสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIGeographical Indication) ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ตรวจประเมินสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI:Geographical Indication) ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
28 กันยายน 60 09:42:17