เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

เปิดการอบรมการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืช ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการเปิดการอบรมการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืช ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
28 กันยายน 60 09:32:37