เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประกวดคักเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ระดับเขต ปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประกวดคักเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ระดับเขต ปี 2560 ณ สวนมะม่วงนายณัฐวุฒิ วังหนองลาด ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น และเวลา 13.30 น. ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประกวดคักเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่ ระดับเขต ปี 2560 ณ ไร่อ้อยนายสุรวงศ์ พลศักดิ์ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
28 กันยายน 60 09:19:19