เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของอำเภอภูผาม่าน และเวลา 15.30 น. ที่อำเภอชุมแพ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว โดยมีเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน น่วมรับฟังการติดตามและชี้แจง

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน จพง.ธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
9 สิงหาคม 60 10:24:11