เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โครงการ 9101ฯ

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนสงนิศานาถ ปัดทุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ตามประเด็น ดังนี้ 1.การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน 2.การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 3.เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 4.การสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 5.โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของชุมชน ณ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน จพง.ธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
2 สิงหาคม 60 13:03:47