เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน จพง.ธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
2 สิงหาคม 60 12:54:36