เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัว ด้านการปลูกและการดูและรักษาดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้ง

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ และนายปรเมศน์ ศรีทนสา นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัว ด้านการปลูกและการดูและรักษาดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดินในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องอบรมกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 8 (ค่ายสีหราชเดโชชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน จพง.ธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
2 สิงหาคม 60 12:50:37