เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมกิจกรรมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ถึง สวนคูนบึงแก่นนคร  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบการพัฒนาการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการสร้างอาคารสำหรับผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน จพง.ธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
28 กรกฎาคม 60 14:37:26