เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

งานมหกรรมไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสานสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานมหกรรมไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสานสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางด้านการประกอบการแก่ผู้ประกอบการไทยและเกษตรกร ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของ YSF จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.60 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
29 มิถุนายน 60 16:55:55