เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นและภาพถ่ายดอกคูน

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กิจกรรมที่ 2 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560  กิจกรรมที่ 3 ประกวดภาพถ่ายระดับจังหวัด“ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน”ปี 2560 

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
29 มิถุนายน 60 16:57:08