เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไดโน่และอาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0"

26 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไดโน่และอาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0" โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภาคเกษตร มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยในกลุ่มจังหวัด EWEC (East - West Economic Corridor) ณ ห้องมุงกฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ มีการจัดแสดงผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร และ Young Smart Farmer ภายในงานแถลงข่าวด้วย

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
27 มิถุนายน 60 09:10:53