เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer" โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ณ ลานหน้า Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน จัดแสดงนิทรรศการและแสดงสินค้า องค์ความรู้ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครื่อข่ายYoung Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ และจาก 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 300 คน นอกจากการประชาสัมพันธ์ผลงานแล้ว มีบรรยาย เรื่อง "สินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" และ บริษัทดีแทค ให้ความรู้เรื่อง "การใช้อินเตอร์เน็ตในการทำตลาดออนไลน์" ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมผลงานของ YSF ที่จะแสดงภายในงาน และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ. สสก. 4 ขอนแก่น ร่วมพบปะ ให้กำลังใจ และมอบแนวคิดด้านการขับเคลื่อนงาน YSF พร้อมตอบข้อซักถามของYSF ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
26 มิถุนายน 60 16:59:16