เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

15 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 21 มิ.ย.60 เพื่อปาฐกถา "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพบปะเกษตรกร สมาชิกระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมกิจกรรมของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
18 มิถุนายน 60 11:13:32