เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อสำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และซักซ้อมกิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเกษตร การผลิตนมโรงเรียน และจุดแสดงนิทรรศการ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
18 มิถุนายน 60 11:07:07