เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมเกษตรอำเภอเพื่อเร่งรัด/ติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
17 มิถุนายน 60 15:16:14