เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประธาน/ผู้แทนสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 80 ราย

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
17 มิถุนายน 60 15:10:49