เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (SC)

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เกษตรอำเภอบ้านแฮด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

 
 

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
17 มิถุนายน 60 15:05:31