เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วยประธาน ศพก.และเกษตรอำเภอ/ตัวแทน ทั้ง 26 อำเภอ จำนวน 52 คน โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และนายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ร่วมต้อนรับพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศพก.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
16 พฤษภาคม 60 13:29:51