เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพระยืน อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จากนั้นเวลา 14.00 น. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
8 พฤษภาคม 60 08:41:15