เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ที่บ้านท่าโพธิ์ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้นำชุมชนและเกษตรกร จำนวน 60 ราย เข้าร่วมรับฟังผลการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการในเกษตรกรที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเน้นหนักการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดในเกษตรกรที่มีแปลงใกล้เคียง พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจ และมอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการไถกลบและการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อลดการระบาดในฤดูการผลิตถัดไป

เครดิตภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
4 พฤษภาคม 60 13:01:22