เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

เปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายบุญมี  แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล  (IFPP) เพื่อฝึกการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำแผนการผลิตรายบุคคล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ โดยมีอกม.เข้ารับการอบรมจาก 11 อำเภอ จำนวน 55 คนและจนท.จำนวน 11 คนรวม 66 คน

เครดิตภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
4 พฤษภาคม 60 11:37:28